Sprawdź, czy data i godzina zostały zresetowane po odłączeniu baterii. Przejdź do Ustawienia -> Ogólne -> Data i czas, aby wyłączyć automatyczne ustawienie czasu. Ustaw strefę czasową, czas i datę, zrestartuj telefon i powinieneś być gotowy do pracy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?